Vanliga frågor

-Syns det inga skruvar på baksidan så bryter man isär handsändaren på mitten med naglarna, nu har du kommit in i handsändaren och batterit kan bytas ut.

Har du skruvar på baksidan så lossa dessa, nu har du kommit in i handsändare och batteriet kan bytas ut.

-Ultra motor: bak på motorn finner ni siffror, tryck på den dolda knappen under nr2 en gång, tryck direkt på valfri knapp på handsändaren inom 10 sekunder, knappen du trycker på är den knappen som kommer programmeras.
Testa funktionen genom att trycka en gång till på knappen på handsändaren igen för att se att porten fungerar. 
 
Magic motor: bak på motorn finner ni tre st knappar, tryck samtidigt på pil ner och pil upp (knapp längst till höger samt längst till vänster) en gång, det skall då tändas upp ”F” på displayen, ni har nu 10 sekunder, tryck direkt på valfri knapp på handsändaren, knappen du trycker på är den knappen som kommer programmeras. 
 
Tormatic black motorer: lossa glaset, tryck på den högra knappen en gång, tryck därefter direkt på valfri knapp på handsändaren, knappen du trycker på är den knappen som kommer programmeras.
– Ja det behöver den, smörjer man porten regelbundet har du en fungerande port under många år.
Man kan smörja mer eller mindre över allt, förutom i löpskenor och i motorn.
Dem flesta gångjärn har smörjhål.
– Det kan bero på olika saker, antingen kan den ha stött på ett hinder alt så går porten tungt pga dåligt underhåll/smörjning. Alt har gränsläget flyttats och en ny inlärning behövs göras. Läs manualen för hur man gör en ny inlärning av just din port.