Nya portar till VIVAB

Vi vill tacka för förtroendet att leverera Industriportar och entrelösningar till det kommunala bolaget Vatten & Miljö i Väst AB, projektet omfattar 9 portar av varierad storlek.

Tollab/Crawford Center Vi har lösningen!