DEBITERingsvilkor

Timkostnad 860kr/Tim exkl moms eller enligt gällande avtal. Ev reservdelar enl prislista Ev hyresmaterial enl prislista med påslag om 10% Debitering startar från vår utgångsort Getinge och tills dess att vi är åter. Ev rot avdrag skall anges vid felanmälan, så även uppgifter för Rot avdrag, personnummer på fastighetsägaren samt fastighetsbeteckning skall anges i felanmälan. Vi godkänner ej Tillägg/ändring av Rot avdrag i efterhand. 30 dagars betalning. Eventuella garanti på produkter och arbete bestäms och regleras av Tollab. Garantin omfattar produkt fel och montage fel, EJ slitage och brukande fel, så även ej egen gjorda reperationer av brukare alt extern part. Ev garanti reperationer utförs endast vardagar mellan 7-16