Debiterings/betalningsvillkor

Timkostnad 960kr/Tim exkl moms eller enligt gällande avtal. Ev reservdelar enl prislista Ev hyresmaterial enl prislista med påslag om 10% Debitering startar från vår utgångsort Getinge och tills dess att vi är åter. Ev rot avdrag skall anges vid felanmälan, så även uppgifter för Rot avdrag, personnummer på fastighetsägaren samt fastighetsbeteckning skall anges i felanmälan. Vi godkänner ej Tillägg/ändring av Rot avdrag i efterhand.  Eventuella garanti på produkter och arbete bestäms och regleras av Tollab. Garantin omfattar produkt fel och montage fel, EJ slitage och brukande fel, så även ej egen gjorda reperationer av brukare alt extern part. Ev garanti reperationer utförs endast vardagar mellan 7-16
Det är beställaren av felanmälan som är ansvarig att rätt märkning eller referens framgår i felanmälan. Första faktura datum gäller även vid ändringar/justeringar av skickad faktura. Alla produkter är vår egendom tills dess att full betalning erlagts. 30 dagars betalning.