Att tänka på vid montering av garageport

På Tollab har vi många års erfarenhet av att montera garageportar. Stora portar i företagsmiljö, små portar i villaområden. Från det lätta och smidiga till det riktigt svåra – vi har varit med om det mesta. Därför vet du att du gör ett tryggt val när du anlitar oss. Alla frågetecken och potentiella problem kan vi lösa på ett enkelt sätt. Har du en befintlig garageport som behöver monteras ned och forslas bort så löser vi självklart det också. Vår expertis står till din tjänst!

Bra ytor är viktiga

 När man tittar på förutsättningarna för att montera en garageport på ett bra sätt, är ytorna viktiga att tänka på. Det skiljer sig lite grand åt mellan olika modeller på portar, men det behöver i regel vara åtminstone 100 mm mellan portens öppning och innerväggarna på respektive sida. Taket är också en faktor att ha med i beräkningen, exakt hur mycket som behövs skiljer sig alltså åt mellan olika modeller. Men mellan 100-200 mm kan vara ett bra riktvärde. Det är mycket som är viktigt att tänka på med en garageport, men en bra förutsättning är att den inte fastnar eller tar emot någonstans.

Om storleken inte är perfekt?

 I den bästa av världar så är alla utrymmen exakt så breda som själva garageporten man valt. Men så är inte alltid fallet! Det kan röra sig om en öppning som är lite bredare än garageporten, eller lite mindre. Då kan man behöva anpassa sig på något vis för att kunna montera garageporten. Om det är ett för stort utrymme kan det vara aktuellt att bygga till lite för att få allt att passa på ett optimalt sätt. Det är då viktigt att det byggs till med stabila material, och att det anpassas till garageportens konstruktion. I klarspråk – bygg inte med för klent virke. En garageport ska hålla länge, och hålla för många öppningar och stängningar. Därför behöver den monteras så stabilt det bara går.

Tätt för väder och vind

 Syftet med en garageport är ju att skilja på ute och inne, och det behöver göras även i kanterna. Det är viktigt att alla tätningar och lister sitter som de ska, något som kan vara ett problem om golvet inte är helt jämnt. Då kan även den bästa garageporten misslyckas med sitt uppdrag att hålla väder och vind ute. Därför är det viktigt att golvet är helt, rent och inte har någon konstig lutning eller ojämnhet. Ibland kan det bli aktuellt att förstärka ett golv som inte riktigt håller måttet, eller göra någon annan åtgärd för att få det så tätt som möjligt.

 Starka infästningar och rätt material

 Vi monterar portar i många olika miljöer, och de skiljer sig ofta åt. Med åren har vi på Tollab lärt oss

många knep för att anpassa oss efter de befintliga förutsättningarna. Slutmålet är alltid att garageporten monteras säkert och på ett korrekt vis – exakt hur det sker kan variera från plats till plats. I många privatbostäder är det trä som är det vanliga materialet, vilket oftast är väldigt tacksamt ur monteringssynpunkt. Men även där kan det behöva justeras. Om materialet är för tunt, gammalt eller på annat sätt känns tveksamt att montera i, då kan vi behöva göra någon förstärkning. Tegel förekommer ofta också, då är det viktigt att veta precis vilken typ av plugg, skruvar och annat som är bäst att använda. I företagsmiljö kan det vara desto vanligare med betong eller stål, vilket ställer lite andra krav på monteringen. För att garantera säkerhet och korrekt funktion i en garageport får man inte slarva, utan bara använda de pluggar, skruvar, brickor och annat som är anpassade efter det aktuella väggmaterialet.

 Vad händer med den gamla garageporten?

 I de fall där man byter ut en ganska fräsch manuell port till en mer modern med automatik, kan det ibland vara värt att försöka sig på att sälja den. Det gäller att man är noggrann och försiktig med arbetet när man demonterar, så att alla delar håller sig hela och funktionella. Råder det minsta tveksamhet så är det bästa att ta med sig materialet från den gamla porten till återvinningscentralen. Det hjälper vi på Tollab gärna till med i samband med att vi byter din gamla port till en toppmodern garageport.

 När är bästa tiden att montera eller byta garageport?

Förr så var det vanligast att göra jobbet under våren, men idag är svaret snarare: när det passar dig. Bortsett från att det är lite mindre bekvämt att jobba i spöregn eller 20 minusgrader så finns det inga direkta hinder från att lösa en montering av en garageport idag. Arbetet görs inne i garaget och sker utan bekymmer oavsett väderlek. När vi kommer och ska montera eller byta garageport hemma hos dig, är det bra om det är gott om plats att jobba på. Det är naturligtvis en förutsättning att det inte står en bil eller annat fordon i garaget, men det får gärna vara undanplockat på sidorna också, så att vi kommer åt att arbeta på ett smidigt vis.

 Hur lång tid tar det att montera en garageport?

 Svaret på den frågan beror först och främst på vem du frågar. Är det en privatperson som aldrig monterat en garageport tidigare, eller någon som monterat hundratals? Det skiljer sig väldigt mycket åt från plats till plats, och förutsättningarna är nästan aldrig identiska. Även en plats som ser enkel ut kan behöva något ingrepp för att säkerställa bästa säkerhet och hållbarhet. För en privatperson utan erfarenhet kan det ta allt från en eller ett par dagar, till längre tid om man behöver förstärka något, byta eller stöter på något annat. Vi på Tollab har lång erfarenhet och kan lösa de flesta problem med de knep vi lärt oss under åren. Den erfarenheten och expertisen hjälper oss att undvika de vanligaste hindren, och gör att vi enkelt löser de oväntade problem som kan tänkas uppstå.